Kijkdagen

De kijkdagen zijn bedoeld om de ouders/verzorgers en eventueel familie van de leerlingen een indruk te geven van hetgeen er in de lessen aan bod komt, wat de leerlingen leren en geleerd hebben en wat ze bijvoorbeeld voorbereiden voor de voorstelling(en). Tijdens de kijkdagen zullen de belangstellenden in de zaal (op de grond) zitten om zo de leerlingen aan het werk te zien. Alle belangstellenden zijn dan elke laatste 20 minuten van de les van harte welkom in de zaal en de docent zal de deur dan open doen en aangeven waar in de zaal plaatsgenomen kan worden. In de zaal mogen geen buitenschoenen gedragen worden.  Aan het einde van het seizoen organiseren we de Meedoeweek. Dit houdt in dat men gedurende de hele les mag kijken/meedoen. Dus ouders mogen bij hun kinderen meedoen, maar kinderen mogen ook bij hun ouders meedoen als deze les volgen.  Tijdens de kijkdagen is het NIET mogelijk een proefles te doen!!

Data kijkdagen seizoen 2017-2018:

  • Maandag 2 oktober 2017 t/m Zaterdag 7 oktober 2017
  • Maandag 11 december 2017 t/m Zaterdag 16 december 2017
  • Maandag 29 januari 2018 t/m Zaterdag 3 februari 2018
  • Maandag 25 juni 2018 t/m Zaterdag 30 juni 2018 (dit is de MEEDOEWEEK)